تاريخ : ۹۰/۱۰/۲۰ | | نویسنده : امیر
افشاریان: بنیان گذار این دودمان و این حکومت شاهنشاهی نادر شاه افشار بود. این سلسله به مدت

60 سال بر ایران حکومت کرد (بین سالــــــــــــهای 1736 تا 1796) و پایتخت آنها در مشــــهد بود.

پرچم اصلی دوره افشـــاریه از چهار رنگ تشکیل میشد که از بالا به پایین به ترتیب زرد، سفید، آبی و

قرمز بوده است. اوج قدرت این دوره در زمان نادر شاه است که پس از فتح هندوستان حکمران دهلی

کوه نور و دریای نور (دو الماس معروف) را به وی تقدیم کرد.

او در اواخر عمر با دگـــــرگونی های اخلاقی دست به گریبان شد و در همان زمان پسرش رضا قلی را

کور کرد و بعد ها پشیمان شد!

نادر شاه در اثر کودتای درباریان و به دست آنان کشته شد تا دوران افشاریه با مرگ وی رو به خاموشی

بگذارد. علی قلی خان که خود را عادلشاه نامید پس از مرگ نادر 14 ماه بر ایران حکومت کرد او غیر

از شاهرخ میرزا تمامی فرزندان نادر شاه را به قتل رساند! اما پس از مدتی بر علیه وی شورشهایی شد

و وی بر اثر وخامت اوضاع به تهران گریخت، در تهران ابراهیم خان از همراهان دیرینه نادر وی را

کور کرد و خود بر تخت نشست اما در مدت بسیار کوتاهی جای خود را به شاهرخ میرزا داد. اما دوران

وی هم به کوتاهی ابراهیم خان بود.  • معلم آی تی
  • قالب بلاگفا